Predaj fungujúcich spoločností

Predaj fungujúcich spoločností, predaj funkčných firiem, akvizície

Chcete začať podnikať, rozšíriť svoje podnikateľské aktivity alebo len výhodne investovať? Môžete tak urobiť prostredníctvom už existujúcej a fungujúcej spoločnosti alebo firmy, ktorú majú záujem existujúci vlastníci predať.

Máte fungujúcu spoločnosť alebo firmu, ktorú by ste radi predali?
Ponúknite nám ju, predáme ju pre Vás alebo Vám nájdeme spoločníka.
Predávajúcim poskytujeme tiež poradenský servis, ktorý súvisí so záujmom predať spoločnosť. V spolupráci s predávajúcim sa snažíme získať pre predávajúceho maximálnu možnú cenu za spoločnosť, ktorú je trh ochotný akceptovať. Poskytujeme poradenstvo tiež pri predaji spoločnosti alebo predaji firiem.

Poskytuje tiež poradenstvo investorom alebo spoločnostiam, ktoré majú záujem kúpiť nejakú konkrétnu spoločnosť alebo firmu. Tu spolupracujeme s kupujúcim takejto spoločnosti alebo firmy na vyjednaní výhodných podmienok nákupu a tiež sa snažíme kupujúceho upozorňovať na prípadné riziká. Naša činnosť prostredníka môže byť pre všetky zapojené strany vzájomne prospešným účastníkom rokovaní medzi oboma stranami.

Naše služby pri predaji fungujúcich spoločností a fungujúcich firiem poskytujeme po celej ČR.

V prípade záujmu o dané spoločnosti alebo služby v tejto veci nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo od 9 do 17 hod. na tel: 603 235 810.

2014 Chamr @ Partners