Predaj nových akciových spoločností -predaj READY – MADE akcioviek

Potrebujete začať rýchlo podnikať, potrebujete previesť svoju činnosť na novú akciovú spoločnosť a nechcete alebo nemôžete čakať? Alebo len chcete založiť akciovú spoločnosť ľahko a rýchlo? Máte problémy so zložením základného imania spoločnosti na zablokovaný bankový účet?

Chcete využiť nových možností pri akciovej spoločnosti, ktoré prináša nový zákon o obchodných korporáciách? Napr. Vám teraz stačí jedna osoba do všetkých orgánov akciovej spoločnosti v  prípade jednostupňovej štruktúry !!! Potom máte len jedného štatutárneho riaditeľa, ktorý je zároveň jediným členom správnej rady.

Tak v tom prípade je najlepším riešením zakúpenie už existujúcej ready-made akciovej spoločnosti. Ready-made akciové spoločnosti sú spoločnosti, ktoré sme založili ako svoje dcérske a od svojho počiatku sú určené pre predaj koncovému užívateľovi spoločnosti. Sú tiež často označované ako „čistá alebo ready-made akciová spoločnosť“.

Takéto akciové spoločnosti majú pridelené IČO, nikdy nepodnikali ani nevyvíjali žiadnu hospodársku činnosť. Ready-made akciová spoločnosť v žiadnom prípade nemá žiadne záväzky ani dlhy, za čo na 100% ručíme.
Môžete sa taktiež spoľahnúť na to, že naše READY-MADE spoločnosti sú založené profesionálnym spôsobom a tiež všetky naše služby a  kompletný servis bude vykonávaný veľmi profesionálnym spôsobom a skúsenými profesionálmi, ktorí zakladajú a predávajú spoločnosti už dlhé roky. Taktiež sa môžete spoľahnúť, že v priebehu zakladania boli splnené všetky zákonné povinnosti pre založenie spoločnosti vrátane zaslanie všetkých listín do zbierky listín príslušného súdu. Spoločností majú tiež  zriadenú dátovú schránku. Každá spoločnosť má už aj bankový účet vedený zdarma na 6 mesiacov.
Ready-made akciovú spoločnosť od nás môžete kúpiť s kompletným servisom prakticky okamžite a po prevode môžete začať ihneď podnikať. My dohodneme prevod akciovej spoločnosti vrátane služieb notára v krátkom termíne (aj do 1-2 hodín od zaslania podkladov) a Vy môžete začať ihneď podnikať.

Pre prípravu prevodu alebo rezerváciu nepožadujeme zvyčajne žiadne zálohy ani platby vopred.

Ceny týchto akciových spoločností registrovaných v r. 2014 ponúkané od 49.000,- Kč bez DPH a nákladov spojených s prevodom akciovej spoločnosti (možnosť premenovania spoločnosti – zmena obchodnej firmy spoločnosti, zmena sídla spoločnosti, nové predmety podnikania do zakladateľskej listiny a všetky nevyhnutné zmeny v stanovách spoločnosti, tak aby ste mohli ihneď fungovať, kolok na zápis zmien do obchodného registra).

Tiež zaistíme rýchlu zmenu obchodnej firmy (názvu  spoločnosti), sídla, nové živnostenské listy a ďalšie pre Vás nevyhnutné zmeny vrátane rýchleho zápisu zmien do obchodného registra. U všetkých týchto spoločností sú možné zmeny bez problémov!

Prevody spoločností sú možné v týchto mestách: Praha, Brno, Ostrava, Jihlava, Bratislava. Po dohode je možný prevod v Olomouci v Zlíne.

Aktuálne ponúkame tieto ready-made akciové spoločnosti:

 

  • akciová spoločnosť – Ready-made akciová spoločnosť, jednostupňová štruktúra riadenia – 1 štatutárny riaditeľ zároveň jediný člen správnej rady, 1 akcionár ČR, spoločnosť zapísaná do obchodného registra v r.2017, základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč. Spoločnosť nemá žiadne záväzky – 100% záruka bezdlžnosti, 1 živnosť, nepodnikala, akcie na meno, sídlo Praha, registrový súd: Mestský súd v Prahe, neplatiteľ DPH, dátová schránka, cena 49.900,- Kč bez DPH vrátane nákladov prevodu.
  • Tassolein company a.s. – Ready-made akciová spoločnosť, jednostupňová štruktúra riadenia – 1 štatutárny riaditeľ zároveň jediný člen správnej rady, 1 akcionár ČR, spoločnosť zapísaná do obchodného registra v r.2017, základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč.  Spoločnosť nemá žiadne záväzky – 100% záruka bezdlžnosti, 1 živnosť,  akcie na meno, sídlo Praha, registrový súd: Mestský súd v Prahe, neplatiteľ DPH, dátová schránka, cena 49.900,- Kč bez DPH vrátane nákladov prevodu.
  • Serious group a.s. – Ready-made akciová spoločnosť, jednostupňová štruktúra riadenia – 1 štatutárny riaditeľ zároveň jediný člen správnej rady, 1 akcionár ČR, spoločnosť zapísaná do obchodného registra v r.2017, základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč.  Spoločnosť nemá žiadne záväzky – 100% záruka bezdlžnosti, 1 živnosť,  akcie na meno, sídlo Praha, registrový súd: Mestský súd v Prahe, neplatiteľ DPH, dátová schránka, cena 49.900,- Kč bez DPH vrátane nákladov prevodu.

K týmto spoločnostiam sme Vám tiež schopní zaistiť bankový účet v ktorejkoľvek banke ihneď po prevode so všetkými transakčnými právami.

Výhodou nákupu takejto akciovej spoločnosti je možnosť ihneď podnikať. Štatutárnym orgánom sa stávate, popr. Vami menované osoby ihneď na valnom zhromaždení spoločnosti. Do zápisu zmien v obchodnom registri sa preukazujete notárskym zápisom ako obchodným partnerom, tak aj pri jednaní s úradmi.

Ak máte o existujúcej akciové spoločností alebo služby v tejto veci záujem, neváhajte nás kontaktovať e-mailom: info@spolecnosti.com alebo na tel: 603 235 810.

Ak však máte obavy z nákupu takejto spoločnosti, sme schopní pre Vás založiť novú akciovú spoločnosť na kľúč podľa Vašich dispozícií.

2014 Chamr @ Partners