Predaj nových európskych spoločností ( SE ) – predaj READY – MADE európskych spoločností ( Societas Europaea)

Európska spoločnosť (SE) je novou právnou formou, s ktorou môžete podnikať v rámci ČR i celej Európskej únie. Predaj a zakladanie európskych spoločností patrí medzi novinky a v Českej republike ich zatiaľ vie zakladať len málokto. My patríme do skupiny profesionálov, ktorí sú Vám schopní túto právnu formu ponúknuť.

Významnou výhodou je to, že od nás si môže kúpiť ready – made európsku spoločnosť každý, teda aj ten, kto ju sám nemôže založiť. Výhodou európskej spoločnosti je, že táto právna forma umožňuje obsadiť predstavenstvo i dozornú radu spoločnosti len jedným členom a to aj v prípade, že má európska spoločnosť viac akcionárov. Je teda ideálnym riešením pre prípady, keď potrebujete skryť vlastníctvo spoločnosti prostredníctvom akcií na meno a zahraničného vlastníka.

Ďalšou nespornou výhodou európskej spoločnosti je skutočnosť, že európska spoločnosť môže zmeniť svoje sídlo v rámci celej Európskej únie. Teda v prípade, že je to pre ňu výhodné napr. z daňových alebo organizačných dôvodov. A to bez toho, aby európska spoločnosť ako taká zanikla a musela vzniknúť nová. Môžete tak teda zmeniť sídlo aj miestnu príslušnosť úradov v prípade, že Vám iná krajina Európskej únie ponúkne lepšie podmienky pre fungovanie Vášho podnikania.

Takéto ready-made európske spoločnosti majú pridelené IČO, nikdy nepodnikali ani nevyvíjali žiadnu hospodársku činnosť. Sú tiež často označované ako „ready-made európska spoločnosť“.

Ready-made európsku spoločnosť môžete kúpiť od nás s kompletným servisom prakticky okamžite a po prevode môžete začať ihneď podnikať. My Vám dohodneme prevod ready-made európskej spoločnosti vrátane služieb notára v krátkom termíne (aj do 1-2 hodín od zaslania podkladov) a Vy môžete začať ihneď podnikať.
Na prípravu prevodu alebo rezerváciu nepožadujeme zvyčajne žiadne zálohy ani platby vopred.

Ceny ready-made európskych spoločností registrovaných v r. 2013 alebo v r. 2014 činí 59.000,- Kč vrátane výdavkov pri prevode európskej spoločnosti, spoločnosti bez DPH (možnosť premenovania spoločnosti – zmena obchodnej firmy spoločnosti, zmena sídla spoločnosti v rámci ČR, nové predmety podnikania do stanov spoločnosti, registrácia spoločnosti na finančnom úrade a všetky ďalšie nevyhnutné zmeny v spoločnosti, tak aby ste mohli ihneď fungovať, kolok na zápis zmien do obchodného registra).
Tiež zaistíme rýchlu zmenu obchodnej firmy (názvu európskej spoločnosti), sídla spoločnosti v rámci ČR i Európskej únie, nové živnostenské listy a ďalšie pre Vás nevyhnutné zmeny, vrátane rýchleho zápisu zmien do obchodného registra. U všetkých týchto spoločností sú možné všetky tieto zmeny bez problémov!
Prevody ready-made európskych spoločností sú možné v týchto mestách: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň alebo v Jihlave. Po dohode je možný prevod v Olomouci a v Zlíne, príp. i ďalších mestách podľa Vašej potreby.

Aktuálne ponúkame tieto ready-made európske akciové spoločnosti (SE):

  • Európska spoločnosť (SE) – ready-made európska akciová spoločnosť, 1 člen predstavenstva, 1 akcionár ČR, 1 člen dozornej rady, spoločnosť zapísaná do obchodného registra v r.2017, základný kapitál vo výške 120 000 eur. Táto európska spoločnosť nemá žiadne záväzky – 100% záruka bezdlžnosti, 1 živnosť,  akcie na meno, sídlo Praha, registrový súd v Prahe, platca DPH, cena 59.000,- Kč vrátane nákladov prevodu bez DPH
  • európska spoločnosť (SE)  – ready-made slovenská európska akciová spoločnosť, 1 člen predstavenstva, 1 akcionár ČR, 3 členovia dozornej rady, spoločnosť zapísaná do obchodného registra v r.2014, základný kapitál vo výške 120 000 EUR. Táto európska spoločnosť nemá žiadne záväzky – 100% záruka bezdlžnosti, 1 živnosť,  anonymné akcie na majiteľa, sídlo BRATISLAVA – Slovensko, registrový súd v Bratislave, nie je platca DPH, cena 4000 EUR vrátane nákladov prevodu bez DPH.
  • Tamaris group  SE – európska spoločnosť (SE) – ready-made európska akciová spoločnosť, 1 člen predstavenstva, 1 akcionár ČR, 1 člen dozornej rady, spoločnosť zapísaná do obchodného registra v r.2017, základné imanie vo výške 120 000 EUR. Táto európska spoločnosť nemá žiadne záväzky – 100% záruka bezdlžnosti, 1 živnosť, akcie na meno, sídlo Praha, registrový súd v Prahe, platca DPH, cena 59.000,- Kč vrátane nákladov prevodu bez DPH.

Výhodou nákupu takejto európskej akciovej spoločnosti (SE) je možnosť ihneď podnikať. Štatutárnym orgánom sa stávate, popr. Vami menované osoby, ihneď na Valnom zhromaždení spoločnosti. Do zápisu zmien v obchodnom registri sa preukazujete notárskym zápisom ako obchodným partnerom, tak i pri rokovaniach s úradmi.
Pokiaľ máte záujem si kúpiť ready-made európsku spoločnosť, neváhajte nás kontaktovať e-mailom: info@spolecnosti.com alebo na tel: 603 235 810.
Ak však máte obavy z nákupu takejto ready-made európskej spoločnosti, sme schopní pre Vás založiť novú európsku spoločnosť na kľúč podľa Vašich dispozícií.

2014 Chamr @ Partners