Zakladanie spoločností v zahraničí, zakladanie pobočiek a dcérskych spoločností

Pre rozvoj Vášho podnikania, podporu exportu a predaj služieb Vám ponúkame založenie alebo nákup už existujúcej spoločnosti v niektorej zo zahraničných krajín (napr. pobočku alebo dcérsku spoločnosť). Veľkou výhodou je, že českí občania môžu byť sami vo väčšine krajín EÚ priamo sami členmi štatutárnych orgánov spoločnosti – konatelia, riaditelia, a podobne. Tu sme schopní zistiť pre Vás všetky potrebné informácie, sídlo, registračné agendy, telefonické a faxové spojenie, nájdenie vhodnej kancelárie a podobne. Ďalej Vám podľa Vašich požiadaviek a potrieb navrhneme najoptimálnejšie riešenie v prípade, že chcete sami predávať svoje výrobky priamo na území danej krajiny. Týka sa to predovšetkým týchto lokalít:

  • Slovensko – všetky druhy slovenských spoločností – r.o., a.s. vrátane zabezpečenia sídla v Bratislave, máme vlastnú pobočku na Slovensku,
  • Poľská republika ( Poľsko ) – všetky druhy poľských spoločností, predovšetkým Sp. z o. (obdoba s.r.o.) a S.A. (akciová spoločnosť).
  • VeľkáBritánia-zakladámepredovšetkým, PLCvrátanesídlaaďalších služieb. Zabezpečujemeprípadnúregistráciuorganizačnejzložkyv ČR.
  • Cyprus
  • Holandsko
  • Maďarsko
  • Rumunsko
  • Bulharsko
  • Spojenéštátyamerické

K týmto spoločnostiam sme schopní ponúknuť zabezpečenie vedenia účtovníctva externou účtovnou firmou, odporúčania pri založení bankových účtov, registrácia k DPH (VAT) apod. V spolupráci s našimi partnerskými advokátskymi a notárskymi kanceláriami zaistíme tiež riešenie právnych problémov pri vývoji Vašej činnosti na zahraničnom území.

Slovenská republika -zakladanie spoločností na Slovensku

Slovensko je krajina s Českou republikou historicky úzko spätá a po našom spoločnom vstupe do EÚ ponúka veľké možnosti k opätovnému návratu na slovenský trh alebo pre trojstranné obchody v rámci EÚ.

MÁME K DISPOZÍCII SLOVENSKÉ SPOLOČNOSTI s registráciou k DPH !!!

Veľkou výhodou je určite absencia jazykovej bariéry. Na Slovensku platí daň z príjmov právnických osôb vo výške 23%. Slovensko nemá zrážkovú daň z dividend a z podielov na zisku. To veľmi zatraktívňuje podnikanie pre českých občanov a firmy. Na Slovensku sme schopní ponúknuť ready-made spoločnosti – aktuálny zoznam ready-made spoločností.

Slovenskú spoločnosť sme schopní pre Vás založiť i v ČR aj bez Vašej návštevy zo Slovenska a to v našej kancelárií alebo aj u Vás.

Na Slovensku zakladáme predovšetkým spoločnosti s.r.o. a akciové alebo európske spoločnosti.

Spoločnosť s ručením obmedzeným – základné imanie spoločnosti s.r.o. činí 5000, – EUR                  a doba založenia spoločnosti na Slovensku je cca 14-21 dní. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať jedného spoločníka, maximálne 50 spoločníkov. Nevyhnutný je konateľ (môže ním byť občan ktoréhokoľvek štátu OECD).

Pre založenie s.r.o. budete potrebovať výpis z registra trestov ČR a sídlo pre spoločnosť na Slovensku (môžeme Vám poskytnúť sídlo v Bratislave, Žiline príp. aj ďalších slovenských mestách). Cena založenia spoločnosti s.r.o. vrátane notárskych a súdnych poplatkov činí cca 25.000, – Kč + 200, – Kč za každú voľnú živnosť.

Ďalej sme schopní zaistiť otvorenie organizačnej zložky Vašej českej firmy na Slovensku.

Česká republika má so Slovenskou republikou uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá je v platnosti od 14.7.2003. Slovensko má ďalej uzavretú zmluvu                            o zamedzení dvojitého zdanenia s týmito krajinami: Austrália, Belgicko, Bielorusko, Brazília, Bulharsko, Cyprus, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, India, Indonézia, Írsko, Island, Izrael, Juhoafrická republika – JAR, Japonsko, Kanada, Kórejská republika (Južná Kórea), Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Spojené štáty americké – USA, Spolková republika Nemecko – SRN, Srí Lanka, Nórsko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Grécko, Nigéria, Veľká Británia, Mongolsko, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan, Srbsko a Čierna Hora, Luxembursko.

Slovensko má uzavretú zmluvu o právnej pomoci, podľa ktorej sa nevyžaduje overovanie dokladov:
Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Jemen, Juhoslávia, Kazachstan, KĽDR, Kuba, Kirgizsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Mongolsko , Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovinsko, Sýria, Španielsko, Švajčiarsko, Tadžikistan, Taliansko, Tunisko, Turkménsko, Ukrajina, Vietnam.

Ak máte záujem o spoločnosť na Slovensku, neváhajte nás ihneď kontaktovať.

 

Referencie

už sme zakladali spoločnosti v týchto mestách : Bratislava, Žilina, Čadca, Košice, Trenčín, Bytča, Komárno, atd.

Odkazy

Poľsko – Poľská republika, zakladanie poľských spoločností, založenie firmy v Poľsku

Poľsko (Poľská republika) je republikou s bohatou históriou. Táto krajina s nami zdieľala osud krajín východného bloku a teraz prechádza rovnako ako ČR transformáciou. Hlavným mestom je Varšava a ponúka trh s cca 39 mil. obyvateľmi.

V Poľsku sme schopní založiť a zabezpečiť prevádzku štandardných spoločností – Sp. z o.o. a S.A. (Prípadne pobočku – Brach). Ďalej Vám môžeme ponúknuť služby právnej kancelárie vo Varšave s česky hovoriacim právnikom. Pomôžeme Vám aj so založením bankových účtov pre Vaše spoločnosti v Poľsku a ďalšími formalitami, ktoré sú potrebné pre Vaše podnikanie v Poľsku.

Ak chcete v Poľsku začať podnikať rýchlo, máme pre Vás tiež poľské ready-made spoločností, ktoré sme Vám schopní okamžite ponúknuť. Pracuje pre nás poľsky hovoriaci konzultant, čo nám umožňuje poskytnúť Vám kvalitné služby a servis.

Podmienky pre založenie Sp. z o.o. :

počet konateľov: 1; počet zakladateľov: 1; nutná je adresa sídla spoločnosti v Poľsku, register je verejný, základný kapitál: 5000 PLZ, najmenší podiel jedného spoločníka činí 50 PLZ. Nevyhnutný je konateľ spoločnosti; spoločnosť musí viesť účtovníctvo a predkladať daňové priznanie. Daň z príjmov právnických osôb je 19%.

Cenu založenia Sp. z o.o. spoločnosti Vám predložíme na požiadanie na základe kalkulácie (cena založenia vždy obsahuje založenie spoločnosti, zápis do registra, zabezpečenie REGON, registrácia NIP a prípadná registrácia VAT. Cena neobsahuje prípadné preklady dokumentov do poľského alebo českého jazyka). Časovo trvá založenie spoločnosti Sp. z o.o, vrátane prípravy založenia, doručenia dokladov do ČR a zabezpečenia všetkých formalít a registrácie cca 6 týždňov.

 

Ready-made spoločnosti sú k dispozícii ihneď a ich cenu poskytujeme na požiadanie. Ďalej Vám ponúkame servis pri zisťovaní podmienok pre podnikanie v Poľsku a ďalšie potrebné informácie pre rozvoj Vášho podnikania v Poľsku.

 

Pre poľské spoločnosti je možné zabezpečiť dobrovoľnú registráciu k DPH (VAT) – tzn. získanie čísla NIP.

Podmienky založenia S.A. (akciová spoločnosť) :

orgány spoločnosti – predstavenstvo a dozorná rada; min. počet zakladateľov: 1 (fyzická alebo právnická osoba); povinná je adresa spoločnosti v Poľsku, register firiem je verejný, základný kapitál predstavuje: 500 000 PZL. Nevyhnutný je miestny tajomník spoločnosti; spoločnosť musí viesť účtovníctvo a predkladať daňové priznanie, spoločnosť nemôže byť založená jednočlennou Sp. z o.o..

Cenu založenia S.A. spoločnosti Vám tiež oznámime na požiadanie na základe kalkulácie (cena založenia vždy obsahuje založenie spoločnosti, zápis do registra, zabezpečenie REGON, registrácia NIP a prípadná registrácia VAT. Cena neobsahuje prípadné preklady dokumentov do poľského alebo českého jazyka). Časovo trvá založenie spoločnosti S.A, vrátane prípravy založenia, doručenia dokladov do ČR a zabezpečenia všetkých formalít a registrácie cca 6 týždňov.

Ďalej je možné zaistiť sekretárske služby, vedenie účtovníctva, registrácia na VAT, apostilizáciu dokumentov, založenie bankových účtov, zabezpečenie telefónnych liniek, sídlo pre spoločnosť a ďalšie služby pomocou našich spolupracujúcich partnerov.

Významné poľské mestá: Varšava ( Warszawa ), Krakov ( Kraków ), Opole, Vroclav ( Wroclaw ), Štětín ( Szczecin ), Katovice ( Katowice ), Bytom, Gliwice, Sosnowiec, Poznaň ( Poznan ), Gdansk, Lodz, Gdynia

Mobilní operátori : ERA , PLUSGSM, IDEA

ďalšie informácie …

Poľská republika – ďalšie informácie

Poľsko (Poľská republika) je administratívne rozdelené na 16 krajov, 208 krajinských okresov, 64 mestských okresov a Poľsko má celkom 2489 obcí.

Poľské vojvodstvo :

Dolné Sliezsko ( Wroclaw ), rozloha 19946 km2, 2987 tis. obyvateľov
Kujawsko-pomirskie ( Bydgoszcz, Toruń ), rozloha 17970 km2, 2098 tis. obyvateľov
Lubelskie ( Lublin ), rozloha 25115 km2, 2244 tis. obyvateľov
Lubuskie ( Gorzów Wlkp., Zielona Góra ), rozloha 13985 km2,
1019 tis. obyvateľov
Lodžské ( Lódź ), rozloha 18223 km2, 2676 tis. obyvateľov
Malopoľska ( Kraków ), rozloha 15141 km2, 3204 tis. obyvateľov
Mazowieckie ( Warszawa ), rozloha 35715 km2, 5068 tis. obyvateľov
Opolskie ( Opole ), rozloha 9412 km2, 1092 tis. obyvateľov
Podkarpackie ( Rzeszów ), rozloha 17890 km2, 2117 tis. obyvateľov

Podlaskie ( Byalystok ) , rozloha 20180 km2, 1224 tis. obyvateľov
Pomorrskie ( Gdańsk ), rozloha 18293 km2, 2179 tis. obyvateľov
Ślaskie ( Katowice ), rozloha 12309 km2, 4899 tis. obyvateľov
Świetokrzyskie ( Kielce ), rozloha 11672 km2, 1329 tis. obyvateľov                                      Warmińsko-mazurskie ( Olsztyn ), rozloha 24202 km2, 1460 tis. obyvateľov
Wielkopolskie ( Poznań ), rozloha 29942 km2, 3345 tis. obyvateľov
Zachodniopomorskie ( Szczecin ), rozloha 23032 km2, 1729 tis. obyvateľov

Celková rozloha Poľska činí 322 577 km2 s priemernou hustotou zaľudnenia 124 obyvateľov na km2. Hlavným mestom Poľska je Varšava.

Menovou jednotkou Poľska je poľský zlotý, ktorý sa delí na 100 centov. Kurz jedného poľského zlotého sa pohybuje okolo 7 Kč.

Poľské komerčné banky :

ABN AMRO BANK (Polska) SA
AIG Bank Polska SA
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA
Bank BPH SA
Bank Gospodarki Żywnościowej SA
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SA
Bank Millennium SA
Bank Ochrony Środowiska SA
Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) SA
Bank Pocztowy SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
Bank Przemysłowy SA
Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SA
Bank Rozwoju Cukrownictwa SA
Bank Svenska Handelsbanken (Polska) SA

Členstvo Poľska v najdôležitejších organizáciách :
OSN, CEFTA, UNESCO, WHO – Medzinárodná zdravotnícka organizácia, WTO – Svetová obchodná organizácia, ISE, OECD, NATO, EU

Poľsko má uzavreté tieto zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia :

Späť na založenie spoločností v Poľsku

2014 Chamr @ Partners