Zakladanie spoločností – zakladanie firiem – zakladanie s.r.o., založenie a.s. a ďalších

Chcete podnikať prostredníctvom novej spoločnosti? Ak by ste radi začali podnikať, alebo si len prajete rozšíriť svoje podnikateľské aktivity prostredníctvom novej právnickej osoby, môžeme Vám zabezpečiť rýchle založenie takejto spoločnosti.

Zakladáme predovšetkým tieto formy spoločností:

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Akciová spoločnosť
 • Európska spoločnosť – Societas Europaea (SE)
 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Družstvá

Zabezpečíme pre Vás všetky potrebné formality rýchlo a lacno. Novú spoločnosť sme schopní zaistiť vrátane zápisu do obchodného registra už behom 2-3 týždňov! Iste oceníte úsporu času i peňazí.
Výhody našich služieb:

 • zaistíme všetky formality vrátane notárskych zápisníc o založení spoločnosti (spísanie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy) a vybavenie živností,
 • preveríme možnosť zápisu Vami zvoleného názvu spoločnosti (obchodnej firmy) do obchodného registra,
 • zariadime bezproblémový a rýchly zápis do obchodného registra,
 • ušetríme Vám množstvo času,
 • Vy sa vyvarujete zbytočných chýb a omylov čím šetríte i svoje peniaze,
 • a konečne – nemusíte behať po úradoch a jednať s mnohokrát nevľúdnymi úradníkmi.

Pomôžeme Vám tiež s vybavením koncesií na živnostenských úradoch a na finančných úradoch s prihlasovaním Vašich nových daňových povinností.
V prípade, že chcete podnikať v oblasti, na ktorú nemáte potrebné vzdelanie, pomôžeme Vám nájsť zodpovedného zástupcu. Musíte však rátať s tým, že nájdenie takého zodpovedného zástupcu zvyčajne zaberie nejaký čas.
Všetky služby poskytujeme na území celej ČR. Cena založenia spoločnosti je vždy individuálnou záležitosťou a na Vašu žiadosť Vám radi spracujeme kalkuláciu.
Odmietanie návrhov na zápis spoločností:
S ohľadom na zvýšený dopyt od klientov, sme zaviedli službu pre klientov, ktorí si chcú spoločnosť založiť sami a obávajú sa odmietnutia svojho návrhu registrovým súdom alebo už takýto návrh podali a súd ho odmietol alebo zamietol. Ponúkame Vám teda kontrolu všetkých podkladov a prípadné vyplnenie formulára pre zápis spoločnosti do obchodného registra. Vyhnete sa tak odmietaniu svojich návrhov a budete mať svoju spoločnosť zapísanú rýchlo.

Referencie:

Už sme zakladali spoločnosti v týchto mestách ČR:

Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice, Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Liberec, Bílina, Chomutov, Semily, Šumperk, Opava, Frýdek – Místek, Přerov, Jihlava, Teplice, Louny, Tábor, Karviná, Štítina, Hlučín, Píšť, Brandýs nad Labem, Valašské Meziříčí, Mariánské Lázně, Fulnek, Jindřichův Hradec, Ďalšie.

Za dobu činnosti našej spoločnosti sme pomohli založiť spoločnosť cca 580 klientom. Ak máte záujem o založenie spoločnosti prostredníctvom nás, neváhajte nás kontaktovať e-mailom: info@spolecnosti.com alebo telefonicky.

Telefóny nájdete v kontaktoch.

 

– Akciová spoločnosť (a.s.) zakladanie nových akciových spoločností

Chcete začať podnikať rýchlo jednoducho prostredníctvom novej akciovej spoločnosti? Akciová spoločnosť môže byť založená jedným zakladateľom právnickou alebo fyzickou osobou. Na založenie akciovej spoločnosti potrebujete akciový kapitál vo výške minimálne 2 mil. Kč, kedy musí by byť splatených najmenej 30%. Výhodou akciovej spoločnosti je jej transparentnosť, veľmi prestížna forma podnikania, akcionári neručia spoločnosti za záväzky spoločnosti, v prípade akcií na majiteľa ľahká prevoditeľnosť akcií. Akciová spoločnosť môže mať jednostupňovú alebo dvojstupňovú organizačnú štruktúru.

V prípade jednostupňovej štruktúry sú orgánnmi akciovej spoločnosti správna rada a štatutárny riaditeľ. V tomto prípade môžete ovládať akciovú spoločnosť len jedným človekom !!!

 

Štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti v prípade dvojstupňovej štruktúry je predstavenstvo, ktoré jedná menom akciovej spoločnosti a vedie činnosť akciovej spoločnosti. Na činnosť predstavenstva a hospodárenia akciovej spoločnosti dohliada dozorná rada. Ak má akciová spoločnosť viac akcionárov, nie sú títo akcionári spoločnosti uvedení na výpise z obchodného registra.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti má zvyčajne najmenej 3 členov. Dozorná rada akciovej spoločnosti  musí mať najmenej 3 členov. Predstavenstvo môže mať iba jedného alebo dvoch členov v prípade, že má akciová spoločnosť iba jedného akcionára. Ak má akciová spoločnosť len jedného akcionára, je tento akcionár vždy zapísaný do obchodného registra a  táto informácia je verejná.

Novú akciovú spoločnosť sme pre Vás schopní zaistiť vrátane zápisu do obchodného registra už behom 2-3 týždňov! Iste oceníte ušetrený čas aj peniaze.

Založenie novej akciovej spoločnosti sme schopní pre Vás zabezpečiť za cca 39.000,- Kč vrátane poplatkov za živnostenské oprávnenia a vrátane poplatkov spojených so zápisom do obchodného registra. Táto cena platí v prípade, že si kapitálové akcie spoločnosti splácate z vlastných zdrojov akcionárov.

Tiež sme Vám schopní založiť akciovú spoločnosť na kľúč (vrátane zloženia základného imania) podľa Vašich potrieb, s Vaším názvom sídla spoločnosti alebo Vám tiež môžeme ponúknuť už založenú – existujúcu akciovú spoločnosť. Po založení takejto spoločnosti Vám prevedieme jej akcie a môžete s ňou začať podnikať podľa Vašich potrieb. Cena tejto služby vrátane prevodu akcií je 49.900,- Kč bez DPH.

Aktuálnu ponuku akciových spoločností nájdete tu.

Pomôžeme Vám tiež s vybavením koncesií na živnostenských úradoch a na finančných úradoch s prihlasovaním Vašich nových daňových povinností.

Výhody našich služieb:

– zaistíme všetky formality vrátane vybavenia živnostenských oprávnení a koncesných listín

– zariadime bezproblémový a rýchly zápis do obchodného registra

–  ušetríme Vám množstvo času, vyvarujete sa zbytočných chýb a omylov, čím šetríte aj svoje peniaze

–  konečne – nemusíte behať po úradoch a jednať s mnohokrát nevľúdnymi úradníkmi

 

Všetky služby poskytujeme na území celej ČR. Cena založenia akciovej spoločnosti je vždy individuálnou záležitosťou a na Vašu žiadosť Vám radi spracujeme kalkuláciu.

Zakladanie nových SE na kľúč založenie novej európskej akciovej spoločnosti

Potrebujete alebo chcete začať podnikať prostredníctvom novej európskej spoločnosti (SE – Societas Europaea), ale sami si netrúfate na proces založenia spoločnosti alebo nesplňujete podmienky pre jej založenie vlastnými silami?

V tomto prípade Vám ponúkame našu pomoc a skúsenosti pri zakladaní európskych spoločností ako v ČR,  tak prípadne aj v inej z krajín Európskej únie.

Pokiaľ spĺňate sami podmienky pre založenie európskej spoločnosti, pripravíme Vám všetky potrebné dokumenty pre jej založenie spôsobom, ktorý si vyberiete a prevedieme Vás celým procesom založenia európskej spoločnosti vrátane jej zápisu do obchodného registra.

V prípade, že podmienky pre založenie európskej spoločnosti nespĺňate a napriek tomu ju potrebujete, vytvoríme Vám novú európsku spoločnosť podľa Vašich potrieb priamo na kľúč.

Ak chcete založiť novú európsku spoločnosť a neviete si s niečím rady, neváhajte nás kontaktovať. Presnú kalkuláciu založenia Vám zostavíme na základe konkrétnej situácie.

Výhody našich služieb:

 • zaistíme všetky formality vrátane vybavenia živnosťou
 • zariadime bezproblémový  a rýchly zápis do obchodného registra
 • ušetríme Vám množstvo času, vyvarujete sa zbytočných chýb a omylov, čím ušetríte čas aj svoje peniaze
 • konečne – nemusíte behať po úradoch a jednať s mnohokrát nevľúdnymi alebo neochotným úradníkmi.

Pomôžeme Vám tiež s vybavením koncesií na živnostenských úradoch a na finančných úradoch s prihlasovaním Vašich nových daňových povinností.

 Všetky služby poskytujeme na území celej ČR.

 

– Verejná obchodná spoločnosť v.o.s.

Chcete začať podnikať rýchlo a jednoducho prostredníctvom novej spoločnosti? Najjednoduchšou formou právnickej osoby v ČR je verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.). Na založenie verejnej obchodnej spoločnosti nepotrebujete žiadne základné imanie a preto ju môžete založiť veľmi ľahko. Verejnú obchodnú spoločnosť môžu založiť najmenej 2 zakladatelia a štatutárnym orgánom sú obvykle všetci spoločníci. Nevýhodou je ručenie spoločníkov za záväzky verejnej obchodnej spoločnosti. Verejná obchodná spoločnosť sa výborne hodí v prípadoch, keď je problém vstupovať do obchodných vzťahov ako fyzická osoba – živnostník (napr. z dôvodu zákona o zamestnanosti). Novú verejnú obchodnú spoločnosť sme pre Vás schopní zaistiť vrátane zápisu do obchodného registra už behom 2-3 týždňov! Iste oceníte ušetrený čas aj peniaze.

Výhody našich služieb :

 • zaistíme všetky formality vrátane vybavenia živnostenských listov
 • zariadime bezproblémový a rýchly zápis do obchodného registra
 • ušetríme Vám mnoho času, vyvarujete sa zbytočných chyb a omylov, čím šetríte i svoje peniaze
 • a konečne – nemusíte behať po úradoch a jednať s mnohokrát nevľúdnymi úradníkmi.

 

Založenie novej verejnej obchodnej spoločnosti sme schopní pre Vás zaistiť za 17.850, – Kč + poplatky za živnostenské oprávnenia.

Pomôžeme Vám tiež s vybavením koncesií na živnostenských úradoch a na finančných úradoch s prihlasovaním Vašich nových daňových povinností.

V prípade, že chcete podnikať v oblasti, na ktorú nemáte potrebné vzdelanie, pomôžeme Vám nájsť zodpovedného zástupcu.

Všetky služby poskytujeme na území celej ČR. Cena založenia spoločnosti je vždy individuálnou záležitosťou a na Vašu žiadosť Vám radi spracujeme kalkuláciu.

 

– Družstvo

Družstvo je právnickou osobou, ktorej členovia neručia za jeho záväzky. Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb za účelom podnikania alebo zabezpečovania potrieb svojich členov. V Českej republike je družstvo veľmi obľúbenou právnickou osobou pre správu predovšetkým bytového fondu – takéto družstvo sa nazýva bytové družstvo. Veľkou výhodou družstva je jednoduchý prevod členského podielu v družstve bez nutnosti notárskej zápisnice. Družstvo musí mať základné imanie v min. výške 50.000, – Kč. Družstvo vedie            v obchodných veciach predstavenstvo družstva a jeho funkciu kontroluje kontrolná komisia. Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza. U malého družstva (do 50 členov) môže byť nahradená funkcia predstavenstva a kontrolnej komisie priamo členskou schôdzou                            a štatutárnym orgánom je predseda zvolený členskou schôdzou. Nové družstvo sme pre Vás schopní zaistiť vrátane zápisu do obchodného registra už behom 2-3 týždňov! Iste oceníte ušetrený čas aj peniaze.

Výhody našich služieb :

 • zaistíme všetky formality vrátane vybavenia živnostenských listov
 • zariadime bezproblémový a rýchly zápis do obchodného registra
 • ušetríme Vám mnoho času, vyvarujete sa zbytočných chýb a omylov, čím šetríte i svoje peniaze
 • a konečne – nemusíte behať po úradoch a jednať s mnohokrát nevľúdnymi úradníkmi.

Založenie nového družstva sme schopní pre Vás zaistiť za 40.000,- Kč + poplatky za živnostenské oprávnenia.

Pomôžeme Vám taktiež s vybavením koncesií na živnostenských úradoch a na finančných úradoch s prihlasovaním Vašich nových daňových povinností.

Všetky služby poskytujeme na území celej ČR. Cena založenia spoločnosti je vždy individuálnou záležitosťou a na Vašu žiadosť Vám radi spracujeme kalkuláciu.

2014 Chamr @ Partners