Zastupovanie na úradoch a sekretárske služby

V tejto oblasti sa zaoberáme zastupovaním našich klientov na úradoch podľa inštrukcií klienta – napr. vybavovanie živnostenských listov a koncesných listín, prihlasovanie k daniam, zrušenie daňových povinností apod. Pomáhame taktiež v oblasti zastupovania pri daňovej kontrole, príprave a kompletizácii spisového materiálu, vyhľadávanie dôkazov atď. Ďalej poskytujeme pomoc pri odvolaní a podávaní žalôb vo veciach správnych*. Jedná sa predovšetkým o dodatočné vymáhanie daní, dodatočné vymáhanie dane podľa pomôcok a udeľovanie pokút v správnom konaní.

Ponúkame Vám kvalitný servis v danej oblasti. Pracovníci úradov často zneužívajú neznalosti klientov a postupujú proti subjektom zaujato alebo s patričným nezáujmom. Časté je tiež nezákonné vymeranie dane podľa pomôcok a to v sumách, ktoré sú väčšinou pre daňovníka likvidačné. Ak Vám FÚ vymeral daň, s ktorou nesúhlasíte, kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Ďalej zaistíme našu účasť pri všetkých rokovaniach, z ktorých je potreba vytvoriť profesionálny zápis z rokovania.

 

 

Ponúkame tiež klasické sekretárske služby, predovšetkým:

 

  • Prepisovanie textov
  • Zhotovovanie zápisov z rokovaní
  • Vyhľadávanie informácií a ich zber
  • Rozosielanie listov a e-mailov vrátane hromadných z Vašich i vlastných databáz

 

Všetky služby v tejto oblasti sú zabezpečované na území celej ČR i v zahraničí, u všetkých úradov a to veľmi diskrétne!

 

V prípade záujmu o tieto služby nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo na tel: 603 235 810.

 

 

* Tieto služby poskytujeme prostredníctvom skúsených advokátov a daňových poradcov, s ktorými spolupracujeme.

2014 Chamr @ Partners