Slovenské ready-made společnosti - obchodní společnosti v SR

Pro Vaše podnikání na Slovensku Vám nabízíme ready-made společnosti, které jsme založili výhradně pro jejich prodej koncovému klientovi a pro jeho bezproblémový a rychlý start podnikání. Naše společnosti na Slovensku nemají žádné závazky, dosud nezačaly vykovávat ekonomickou činnost, mají plně splacen základní kapitál ve výši 5000 EUR.Slovenskou ready-made společnost jsme schopni převést na Vás nebo Vaši společnost ihned a to v naší kanceláři nebo u Vás. Zajistíme také rychlý zápis těchto změn do obchodního rejstříku SR.Aktuálně nabízíme :


společnost s ručením omezeným - společnost registrovaná k DPH - 1 jednatel a společník, společnost založená v r.2016, základní kapitál ve výši 5000 EUR splacen v plné výši, společnost nemá žádné závazky - 100% záruka bezdlužnosti, 8 živností, společnost zatím nepodnikala, společnost registrovaná k DPH. Cena společnosti 2500,- EUR.
společnost s ručením omezeným - PLÁTCE DPH - 1 jednatel a společník, společnost založená v r.2016, základní kapitál ve výši 5000 EUR splacen v plné výši, společnost nemá žádné závazky - 100% záruka bezdlužnosti, 8 živností, plátce DPH. Cena společnosti od 3500,- EUR.
společnost s ručením omezeným - 1 jednatel a společník, společnost založená v r.2016, základní kapitál ve výši 5000 EUR splacen v plné výši, společnost nemá žádné závazky - 100% záruka bezdlužnosti, 8 živností, společnost zatím nepodnikala, neplátce DPH. Cena společnosti 800,- EUR.


Také Vám zajistíme kompletní změny ve společnosti, které budete potřebovat pro svůj start (změna názvu společnosti, změna jednatele, změna předmětu podnikání a další nezbytné změny).Dále jsme schopni zajistit založení nové společnosti přímo pro Vás nebo otevření organizační složky Vaší společnosti na Slovensku. Více informací najdete na stránce o Slovensku.Máte-li zájem o společnost na Slovensku, neváhejte nás ihned kontaktovat.Česká republika má se Slovenskou republikou uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která je v platnosti od 14.7.2003. Slovensko má dále uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění s těmito zeměmi : Austrálie, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Kypr, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Indie, Indonésie, Irsko, Island, Izrael, Jihoafrická republika - JAR , Japonsko, Kanada, Korejská republika ( Jižní Korea ), Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Spojené státy americké - USA, Spolková republika Německo - SRN, Srí Lanka, Norsko, Švýcarsko, Švédsko, Španělsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Řecko, Nigérie, Velká Británie, Mongolsko, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekystán, Srbsko a Černá Hora, Lucembursko.