Prodej nových anonymních společností s.r.o. Prodej ready-made společností s.r.o. s kmenovými listy

Potřebujete podnikat prostřednictvím společnosti s ručením omezeným a mít zároveň být v anonymitě ? A nebo potřebujete mít podíl ve své společnosti s.r.o. mít snadno a rychle převoditelný nebo zastavitelný ?

Nejlepším řešením je zakoupení již existující nové společnosti s ručením omezeným, která vydala na své podíly kmenové listy. My Vám můžeme takové společnosti nabídnout a Vy tak můžete zůstat skyti v rámci svého vlastnictví a nebo můžete pak své obchodní podíly vyjádřené kmenovými listy snadno převádět rubopisem na takovém kmenovém listu nebo smlouvou a nebo obojím.

O možnostech jak převádět kmenové listy a co přesně vlastně jsou, najdete níže na této stránce.Pokud tedy potřebujete anonymní s.r.o. neváhejte nás kontaktovat a takovou společnost si od nás snadno kupte !!!Společnosti s kmenovými listy, které nabízíme jsou připraveny ihned k prodeji a nemají žádné závazky, což 100% garantujeme !!!Můžete se také spolehnout na to, že naše READY-MADE anonymní společnosti jsou založeny profesionálním způsobem a také že veškeré naše služby a kompletní servis bude proveden velice profesionálním způsobem a zkušenými profesionály, kteří zakládají a prodávají společnosti už léta. Také se můžete spolehnout, že v průběhu zakládání byly splněny všechny zákonné povinnosti pro založení společnosti včetně zaslání všech listin do sbírky listin příslušného soudu. Společnosti mají také řádně zřízenu datovou schránku.

Anonymní společnosti zakládáme obvykle s 10 kmenovými listy, ale můžeme Vám také založit společnosti s Vámi požadovaným počtem kmenových listů.Novou anonymní společnost s.r.o. si od nás můžete koupit s kompletním servisem prakticky okamžitě a po převodu můžete začít ihned podnikat.

My sjednáme převod společnosti u notáře v krátkém termínu ( i do 1-2 hodin od zaslání podkladů ) a Vy můžete začít ihned podnikat. Také zajistíme rychlou změnu obchodní firmy ( názvu společnosti ), sídla společnosti, vyřídíme nové živnosti, zajistíme případnou registraci společnosti na finančním úřadě a další pro Vás nezbytné změny, včetně rychlého zápisu změn do obchodního rejstříku.Ceny anonymních společností s ručením omezeným nabízíme od 19900,- Kč.  (Cena neobsahuje náklady na převod společnosti). Co je anonymní společnost s.r.o. s kmenovým listem ?

Jak fungují kmenové listy, jak je převádět a jak s nimi zacházet ?
Zákon o obchodních korporacích z roku 2014 umožnil společnostem s ručením omezeným vydávat k podílu společníka kmenový list. Jedná se o listinný, neomezeně převoditelný, cenný papír, který se v podstatě chová jako akcie na jméno. Převádí se předáním a rubopisem s jednoznačnou identifikací nabyvatele, nicméně není u takového rubopisu požadována směnečná přesnost. Čili je např. možné vypsat tzv. bianko rubopis, čož je situace, kdy je rubopis vypsaný, ale chybí na něm např. datum převodu apd.

Kmenový list, resp. obchodní podíl takovým listem vyjádřený, se převádí předáním a zjednodušuje a zlevňuje převody obchodních podílů. Na rubopisu není potřeba ověřovat podpis převádějího, což umožňuje převádět takový kmenový list prakticky kdykoliv. Převádějící společník tedy není omezen pracovní dobou míst ověřující podpisy a také není omezen souhlasem valné hromady společnosti, což může být často velmi zdlouhavé nebo komplikované ( ev. v situaci sporů mezi společníky prakticky i nemožné ).

Do doby, než je kmenový list předložen společnosti, přičemž není zákonem určena řádná lhůta, je podíl fakticky anonymní a identita skutečného majitele by nemusela být zjistitelná až do chvíle, kdy bude chtít vykonávat vůči společnosti svá práva společníka. Takový druh společnosti s ručením omezeným je též mimořádně výhodný v situacích, kdy v rámci zákona o veřejných zakázkách je omezena účast akciových společností, jejichž akcie nejsou zaknihovány. Společnost s.r.o. s kmenovými listy je prakticky elegantní náhradou akciové společnosti.