Zakládání agentury práce, pomoc při založení nové pracovní agentury, zajišťování firem pro zprostředkování zaměstnání

Založení personální agentury nebo agentury práce je složitá záležitost. Díky naší 20ti leté znalosti zakládání firem a společností Vám založíme personální agenturu nebo agenturu práce včetně vyřízení všech potřebných povolení.Celé řízení pro založení takové agentury práce nebo personální agentury obvykle trvá cca 4-6 měsíců.Poskytujeme také poradenství investorům nebo společnostem, které mají zájem koupit nebo prodat nějakou konkrétní společnost nebo firmu, která provozuje personální agenturu nebo agenturu práce. Zde spolupracujeme s kupujícím takové společnosti nebo firmy na vyjednání výhodných podmínek nákupu a také snažíme kupujícího upozorňovat na případná rizika. Naše činnost prostředníka může být pro všechny zapojené strany prospěšným, zvláště pokud chcete koupit společnost, která je Vaším konkurentem.Výhody našich služeb a proč si vybrat právě nás:
prověříme možnost zápisu Vámi zvoleného názvu společnosti ( obchodní firmy ) do obchodního rejstříkuzajistíme veškeré formality včetně notářských zápisů o založení společnosti ( sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy ) a vyřízení živností a zápisu do obchodního rejstříkuzařídíme bezproblémový a rychlý zápis do obchodního rejstříkuvysvětlíme Vám všechny náležitosti, které budete potřebovat zajistit pro hladké vyřízení licence pro poskytování služeb personální agentury nebo agentury prácepřipravíme spolu s Vámi kompletní dokumentaci, která je potřebná jak ze strany nové firmy, tak ze strany odpovědného zástupceušetříme Vám mnoho času a vy se vyvarujete zbytečných chyb a omylů čímž šetříte i své peníze


 Aktuálně nabízíme tyto agentury práce k prodeji:


s.r.o. s licencí na provozování agentury práce - ready-made společnost, 1 jednatel a společník ČR, společnost zapsána do obchodního rejstříku v r. 2021, základní kapitál ve výši 50.000 Kč splacen v plné výši, společnost nemá žádné závazky - 100% záruka bezdlužnosti, 1 živnost + licence na provozování agentury práce, nepodnikala, sídlo Praha, rejstříkový soud v Praze, neplátce DPH, datová schránka, aktivní bankovní účet, cena a dostupnost společnosti na dotaz.


 
s.r.o. s licencí na provozování agentury práce v Polsku ( Sp. z o.o.) - ready-made společnost, 1 jednatel a společník ČR, společnost zapsána do obchodního rejstříku v r. 2019 ve Varšavě - Polská republika, základní kapitál ve výši 5.000 PLN splacen v plné výši, společnost nemá žádné závazky - 100% záruka bezdlužnosti, 1 živnost + licence na provozování agentury práce, nepodnikala, sídlo Varšava, Polsko, neplátce DPHcena a dostupnost společnosti na dotaz.


Pokud máte zájem o ready-made agenturu práce, neváhejte nás kontaktovat e-mailem : prodej@spolecnosti.com nebo telefonicky. Telefony najdete v kontaktech.Odpovědný zástupce pro agenturu práce a jejich vyhledávání

Pro úspěšné provozování agentury práce nebo pro úspěšné získání licence k jejímu provozování musíte po celou dobu provozování agentury práce mít sami potřebnou odbornou způsobilost nebo zaměstnávat odpovědného zástupce a to v pracovním poměru a jeho pracovní úvazek musí činit alespoň 20 hodin týdně. Podpomínky odborné způsobilosti, které musí splňovat najdete níže na této stránce.V těchto dnech jsme založili Akademii odpovědných zástupců, která vznikla právě z důvodu potřeby splnění podmínky dvouleté praxe v tomto oboru. Více na https://www.aozet.czCo musíte splnit pro získání licence pro poskytování služeb personální agentury nebo agentury práce podle aktuálních právních předpisů (především podle zákona o zaměstnanosti):Samotné udělení mohou získat fyzické osoby a právnické osoby a jejich odpovědný zástupce musí splňovat tyto základní podmínky:
dosažení věku 18 let
plná svéprávnost
trestní bezúhonnost
spolehlivost
odborná způsobilost odpovědného zástupce (odpovědný zástupce musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno; anebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, ale s nejméně pětiletou odbornou praxí v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno);

Odpovědný zástupce může vykonávat tuto funkci jen pro jednu společnost a nesmí zároveň provozovat personální agenturu jako fyzická osoba.

Podle ust. § 60 odst. 10 zákona o zaměstnanosti lze funkci odpovědného zástupce vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Splnění této podmínky se nevyžaduje u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žádající právnické osoby.
bydliště na území ČR, v případě cizince alespoň adresu pro doručování na území ČR


Důležitými doklady k úspěšnému získání licence jsou:
doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupcevýpis z Rejstříku trestů České republiky (maximální stáří 3 měsíce)adresy všech pracovišť, která budou provádět zprostředkování zaměstnání (pouze v případě, že máte více pracovišť) s doložením právního titulu k jejich užívánívýpis z obchodního rejstříkupísemné prohlášení odpovědného zástupce o jeho souhlasu s ustanovením do funkce odpovědného zástupce s ověřeným podpisem odpovědného zástupce


Každá agentura práce, která obdrží licenci k poskytování služeb je následovně povinna:
složit ve prospěch úřadu kauci ve výši 500.000,- Kč, která je na tomto účtu držena po celou dobu provozování agentury prácezajistit si do 2 měsíců pojištění pro případ úpadku. Toto pojištění zabezpečuje najatým zaměstnancům náhradu mzdy v případě, kdy mu ji pracovní agentura z důvodu svého úpadku není schopná vyplatit. Toto pojištění musí být přitom sjednáno nejméně do výše trojnásobného průměrného měsíčního čistého výdělku všech dočasných zaměstnanců agentury.


Opakované povolení a doba platnostiPovolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti se vydává na dobu 3 let. Teprve v případě podání další žádosti o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formě dle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti v době nejdříve 3 měsíců před uplynutím platnosti předchozího povolení se povolení vydává na dobu neurčitou jako opakované, za podmínky, že předchozí povolení dle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti nezaniklo před vydáním opakovaného povolení podle § 63 odst. 1 písm. a), b) nebo d) tohoto zákona. Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) se stále vydává na dobu neurčitou.Aktuální správní poplatky:Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzické osoby pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, se zpoplatňuje částkou 25.000,- Kč + DPH.Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzické osoby pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, se zpoplatňuje částkou 15.000,- Kč.Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, v poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí, se zpoplatňuje částkou 5.000,- Kč.


Naše společnost si za pomoc s vyřízením této licence obvykle podle složitosti účtuje od 15000,- Kč + DPH.

Pokud máte zájem o založení společnosti naším prostřednictvím, neváhejte nás kontaktovat e-mailem: info@spolecnosti.com nebo telefonicky. Telefony najdete v kontaktech.