Podmínky pro založení firem v Polsku a právní formy společností pro podnikání

Stejně jako v České republice je i v Polsku důležité rozhodnutí, jakou právní formu společnosti budete pro podnikání potřebovat. Právní forma společnosti má obrovský dopad na náklady jejího založení, pokračování, čekání na samotnou registraci, zdanění a příspěvky na sociální zabezpečení. Neméně důležitou částí rozhodování při založení společnosti je, zda budete odpovědní za závazky Vaší společnosti a jakou formou. Každá forma podnikání má své výhody a nevýhody.Vždy je ale třeba zvážit výhody a rizika spojená s vybraným podnikáním a vhodnou právní formou založené společnosti. Vzhledem k naší dlouhodobé zkušenosti se zakládáním firem v Polsku, znalostem polského obchodního trhu a právním procesům prodeje ready made společností v celé Evropské unii, Vám nyní můžeme představit možnost jak začít podnikat na trhu s 38 miliony obyvatel.Druhy podnikání v Polsku.Jednoosobowa działalność gospodarcza.Stejně jako v České republice se jedná o fyzickou osobu se všemi právy a povinnostmi podnikání dle polského zákona. Jednotlivci, kteří provozují tuto formu podnikání, jsou zpravidla zdaněni podle obecných zásad podle daňové stupnice (18% a 32%) nebo formou na paušální daně (19%).Spółka cywilna - Občanské partnerství.Forma společnosti Občanského partnerství je stanovena na základě písemné dohody, která zahrnuje partnery (musí být minimálně dva).Obchodní společnosti v Polsku jsou rozděleny na dvě právní formy.Partnerství.Partnerství je obchodní společnost, která může získat nemovitosti, které mohou vzniknout závazky, která může být žalována jinými společnostmi a může podat žalobu na jiné společnosti u obchodního soudu. Má také právo provozovat podnikání pod vlastní společností. Neexistuje však právní subjektivita. Odpovědnost za dluhy partnerství nesou jednotliví společníci, bez omezení, se všemi svými aktivy. Partnerství je několik druhů, které popisujeme níže.Kapitálové společnosti.Kapitálové společnosti jsou obchodní společnosti, které mají základní kapitál, právní subjektivitu a vlastní majetek oddělený od osobního majetku partnerů nebo akcionářů. Společnosti nesou plnou odpovědnost za své závazky. Jeho akcionáři jsou označováni jako akcionáři (ve společnosti s ručením omezeným) nebo akcionáři (v akciové společnosti). Akcionáři nejsou zodpovědní za své závazky.Partnerství se tedy odlišuje od kapitálové společnosti způsobem odpovědnosti partnerů za závazky společnosti.Druhy partnerství.Spółka jawna - Obecné partnerství.Spółka partnerska - Partnerská společnost.Spółka komandytowa - Komanditní společnost.Spółka komandytowo-akcyjna – Komanditní akciová společnost.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Společnost s ručením omezeným.Spółka akcyjna – Akciová společnost.Již 20 let zakládáme firmy v Polsku. Máme pro podnikání na polském trhu připraveny založené ready made společnosti se splaceným kapitálem, registrací v polském obchodním rejstříku, takže můžete začít podnikat ihned nebo při založení nové fimy již během 2 – 3 týdnů. Viz. polské ready-made společnosti.Zavolejte nám ohledně výběru vhodné formy pro založení společnosti v Polsku. Zajistíme Vám komplexní právní servis, rychlost při založení firmy nebo Vaší pobočky.Tel: + 420 603 504 850 nebo nám pošlete email: mchamr@spolecnosti.com.