Eurolicence pro vozidla a přívěs s celkovou přípustnou hmotností nad 2,5t

Dopravní společnosti od 21.05.2022 se povinnost mít licenci rozšiřuje i na vozidla s přípustnou celkovou hmotností nad 2,5t. Malé dodávky a kurýrní služby mohou od 21.5.2022 jezdit přes hranice států v rámci EU pouze s eurolicencí. Pro dopravní firmy, které přepravují výhradně zboží v rámci vlastní domovské země se nic nemění.

Eurolicenci vystavuje příslušný místní úřad na dobu 10 let. Pro získání eurolicence je nutné předložit doklady o splnění těchto kritérií. Jednou ze zásadních změn je nutnost a potřeba odpovědného zástupce. Doklad o odborné způsobilosti lze získat odbornou zkouškou, nebo si můžete odpovědného zástupce najmout pro tuto činnost.

Pro získání eurolicence pro vozidla od 2,5 do 3,5 t je nutné vyřídit i finanční způsobilost dopravce na příslušném krajském úřadě. Finanční způsobilost stanovená na rok 2020 je stanovena:

- 45 556,2 Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny,​

- 22 778,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.V případě, že potřebujete odpovědného zástupce a potřebujete pomoci s vyřízením licencí a vyřízením finanční způsobilosti se neváhejte  na nás obrátit.