Beradikosu a.s.

gotowa spółka akcyjna, monistyczna struktura zarządzania - 1 dyrektor statutowy i jednocześnie jedyny członek zarządu, 1 udziałowiec Republiki Czeskiej, spółka została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w 2021 r., kapitał zakładowy 2 000 000 CZK. Firma nie ma żadnych zobowiązań - 100% gwarancja bez długów, 1 działalność gospodarcza, nie prowadziła działalności gospodarczej, akcje imienne, siedziba w Pradze, sąd rejestrowy: Sąd Miejski w Pradze, nie płaci VAT

adres spółki: Na bojišti 1470/24, 120 00 Praha 2 - Nové Město
gotowa firma ič: 143 92 275 płatnik VAT: nie
kapitał podstawowy: 2 000 000 Kč przyjęty: 03/2022 stan: Sprzedany
cena: 60 400 Kč

dodatkowe usługi

Zaletą zakupu tak gotowej firmy jest możliwość natychmiastowego rozpoczęcia działalności. stajesz się organem statutowym lub przez Ciebie osoba wyznaczona, niezwłocznie na walnym zgromadzeniu spółki. do czasu zarejestrowania zmian w Rejestrze Handlowym udowadniasz się notariuszem rejestracji zarówno do partnerów biznesowych, jak i w kontaktach z urzędami.

podobne firmy na sprzedaż

ič: 074 64 673
płatnik VAT: nie
Spółka Akcyjna
przyjęty: 09/2018
stan: Wolny
Na bojišti 1470/24, 120 00 Praha 2 - Nové Město
kapitał podstawowy: 2 000 000 Kč
cena: za zgodą
ič: 172 55 767
płatnik VAT: nie
Spółka Akcyjna
przyjęty: 06/2022
stan: Wolny
Na bojišti 1470/24, 120 00 Praha 2 - Nové Město
kapitał podstawowy: 2 000 000 Kč
cena: 60 400 Kč
ič: 140 53 225
płatnik VAT: nie
Spółka Akcyjna
przyjęty: 12/2021
stan: Skryty
Na bojišti 1470/24, 120 00 Praha 2 - Nové Město
kapitał podstawowy: 2 000 000 Kč
cena: 49 900 Kč
ič: 144 19 408
płatnik VAT: nie
Spółka Akcyjna
przyjęty: 04/2022
stan: Skryty
Na bojišti 1470/24, 120 00 Praha 2 - Nové Město
kapitał podstawowy: 2 000 000 Kč
cena: 60 400 Kč
ič: 140 34 191
płatnik VAT: nie
Spółka Akcyjna
przyjęty: 12/2021
stan: Sprzedany
Na bojišti 1472/20, 120 00 Praha 2 - Nové Město
kapitał podstawowy: 2 000 000 Kč
cena: 60 400 Kč
ič: 140 39 338
płatnik VAT: nie
Spółka Akcyjna
przyjęty: 12/2021
stan: Sprzedany
Na bojišti 1472/20, 120 00 Praha 2 - Nové Město
kapitał podstawowy: 2 000 000 Kč
cena: 60 400 Kč
ič: 140 39 311
płatnik VAT: nie
Spółka Akcyjna
przyjęty: 12/2021
stan: Sprzedany
Na bojišti 1470/24, 120 00 Praha 2 - Nové Město
kapitał podstawowy: 2 000 000 Kč
cena: 49 900 Kč
pokaż wszystkie firmy